ZAMÓW DRUK >> Specyfikacja przygotowania plików do druku

Specyfikacja przygotowania plików do druku

Akceptowane formaty plików:

- PDF (kompozytowy, fonty zamienione na krzywe) PDF/X-1a:2001 (Acrobat 4.0)
- TIFF (CMYK spłaszczony) 8 bitów 300 dpi

- Pliki muszą posiadać format netto plus po 3mm spadu z każdej strony,
- Muszą być zapisane w postaci kompozytowej i posiadać overprint black (nadrukowany czarny),
- W  plikach powinien być wykonany trapping (zalewkowanie), jeżeli jest to konieczne dla danej publikacji,
- Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach - 300 dpi,
- Kolor biały nie może zawierać atrybutu nadruku,
- Loga oraz teksty radzimy umieszczać w formacie wektorowym, a nie jako bitmapy,
- Wszelkie przezroczystości, cienie, soczewki oraz inne efekty graficzne należy spłaszczać, tzn. grupować i zamieniać na bitmapy,
- Pliki prosimy przygotowywać w skali 1:1.

Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
- dla krojów jednoelementowych 6 p.
- dla krojów dwuelementowych 7 p.

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
- dla krojów jednoelementowych 8 p.
- dla krojów dwuelementowych 10 p.

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,4 p. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym
kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,8 p.

W celu uzyskania optymalnego nasycenia wypełnień, kolor czarny należy dopełnić o składowe CMYK.
Proponujemy składowe: 60 % C, 40 % M, 20% Y, 100 % K.  
Suma składowych CMYK nie może przekraczać 250 %.

Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za poprawność przeniesienia na formy drukowe
plików przygotowanych niezgodnie z powyższymi zaleceniami.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zawartość materiałów graficznych dostarczonych przez
Klienta (zdjęć i grafik), a także poprawność ortograficzną i merytoryczną tekstów.