Produkty >> FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania


1) Jak przygotować pliki do druku?

- Pliki muszą posiadać format netto plus po 3mm spadu z każdej strony.
- Muszą być zapisane w postaci kompozytowej i posiadać overprint black (nadrukowany czarny).
- W  plikach powinien być wykonany trapping (zalewkowanie), jeżeli jest to konieczne dla danej publikacji.
- Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach - 300 dpi.
- Kolor biały nie może zawierać atrybutu nadruku.
- Loga oraz teksty radzimy umieszczać w formacie wektorowym, a nie jako bitmapy.
- Wszelkie przezroczystości, cienie, soczewki oraz inne efekty graficzne należy spłaszczać, tzn. grupować i zamieniać na bitmapy.
- Pliki prosimy przygotowywać w skali 1:1.

Akceptowane formaty plików:
- PDF (kompozytowy, fonty zamienione na krzywe) PDF/X-1a:2001 (Acrobat 4.0)
- TIFF (CMYK spłaszczony) 8 bitów 300 dpi


Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
- dla krojów jednoelementowych 6 p.
- dla krojów dwuelementowych 7 p.

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
- dla krojów jednoelementowych 8 p.
- dla krojów dwuelementowych 10 p.

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,4 p. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym
kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,8 p.

W celu uzyskania optymalnego nasycenia wypełnień, kolor czarny należy dopełnić o składowe CMYK.
Proponujemy składowe: 60 % C, 40 % M, 20% Y, 100 % K. 
Suma składowych CMYK nie może przekraczać 250 %.

Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za poprawność przeniesienia na formy drukowe
plików przygotowanych niezgodnie z powyższymi zaleceniami.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zawartość materiałów graficznych dostarczonych przez
klienta (zdjęć i grafik), a także poprawność ortograficzną i merytoryczną tekstów.


2) Formaty plików PDF

PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
wszystkie fonty zamienione na krzywe,
spady po 3 mm z każdej strony
jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
rozdzielczość 300 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi)
tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)"
projekt wyśrodkowany na stronie
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
Prawidłowo przygotowany PDF:
acrobat 4 wersja 1.3
zdjęcia 300dpi
wektory 2400 dpi
spady po 3 mm + linie cięcia
katalogi i broszury - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek)
całość CMYK

projekt wyśrodkowany na stronie
czcionki zamienione na krzywe
Jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto. Wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia  nie ponosi odpowiedzialności.

prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1
wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia i falcu oznaczamy, 1:1
fonty zamienione na krzywe
spady po 3 mm z każdej strony
wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 300dpi, CMYK)
praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów
projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie
jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
rozdzielczość 300 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi)
tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)"
projekt wyśrodkowany na stronie
odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm)


3) Wyłączenie odpowiedzialności

UWAGA:
Drukarnia  NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy. Wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK z wyłączeniem papierów firmowych zamówionych w kolorystyce PANTONE.
Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.
Wszystkie czcionki maja być zamienione na krzywe.Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.
W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową.
W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. Drukarnia  NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.


4) Kolorystyka

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu "Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004" na profil referencyjny Drukarni . Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię.
Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.


5) Akceptacja plików

Zapis "Akceptuję plik do druku" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.


6) Układ graficzny

Katalogi i broszury należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek).
Każda strona powinna zawierać:
linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;
opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.
Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).
Dla oprawy zeszytowej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka.
Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie.
Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% czarny kolor.
Uwaga!
Margines błędu przy cięciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).
W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 15 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp mim 15 mm.


7) Jak otrzymać wycenę?


Aby otrzymać wycenę należy przesłać zapytanie ofertowe na e-mail: marketing@hetman-drukarnia.com.pl zawierające oczekiwaną specyfikację druku:
- rodzaj pracy (katalog ulotka itp)
- format,
- nakład,
- ilość kolorów,
- papier oraz gramaturę,
- wykończenie (
wykrawanie, nacinanie, klejenie, sznurek, falcowanie, bigowanie, zszywanie)
- zakres uszlachetniania (folia matowa lub błyszcząca, lakier offsetowy, UV, dyspersyjny)
oraz załączyć plik poglądowy drukowanego materiału.


8) Jak zlecić druk?


Zlecenie zawierające specyfikację techniczną oraz podanym nakładem wraz z plikiem poglądowym prosimy przesyłać na nasz adres e-mailowy:  poligrafia@hetman-drukarnia.com.pl


9) Jaki jest maksymalny możliwy zadruk w Państwa drukarni?

Drukarnia drukuje do maksymalnego formatu 690 x 485 mm


10) Jaki jest czas produkcji materiałów poligraficznych?

Czas produkcji uzależniony jest od skomplikowania zlecenia oraz nakładu najprostsze materiały jesteśmy w stanie wykonać w ciągu 48 godzin od przesłania zlecenia.


11) Jakie rodzaje papieru używane są do produkcji?

Dobieramy odpowiedni papier do oczekiwań i zastosowania. Przeważnie stosujemy 4 typy:
- Offsetowy zastosowanie do produkcji książek, broszur, czasopism, plakatów, etykiet i nalepek na opakowania. Najczęściej występujące gramaturą tego papieru tu 90g - 150g.
- Kreda jest to papier powlekany cienką warstwą mieszaniny białego pigmentu mineralnego oraz kleju. Charakteryzuje się obniżoną wsiąkliwością.
- Ozdobny- szeroka gama i mnogość rodzajów papierów ozdobnych, które znajdują swoje zastosowania na każdym kroku.
- Karton – używany do produkcji sztywnych materiałów tj. Pudełka, teczki ofertowe, kalendarze ścienne, etc.


12) Jaki jest sposób odbioru materiałów z Drukarni?

W zależności od zapotrzebowania Klienta, gotowe materiały można odebrać osobiście w Drukarni lub poprzez firmę kurierską.


13) Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź na zapytanie o wycenę wysłane na e-mail?

Staramy się, aby czas odpowiedzi nie przekraczał 1 dnia roboczego.


14) Jaki jest najmniejszy możliwy format zadruku?


90 x 50 mm – wizytówka


15) Jaka jest różnica między lakierem offsetowym a lakierem dyspersyjnym?

Lakier offsetowy jest produkowany na bazie oleju i jest stosowany gdy ma być położony wybiórczo lub gdy w kolejnych procesach trzeba położyć dodatkowy lakier wybiórczy UV.
Lakier dyspersyjny jest produkowany na bazie amoniaku, szybko ulatnia się zapach, posiada większy połysk i głębię matu, do produkcji etykiet i kartonów z produktami spożywczymi.
Lakier offsetowy i lakier dyspersyjny występują w dwóch rodzajach błysk i mat


16) Co to jest lakier wybiórczy?

Lakier wybiórczy UV to lakier nakładany na pracę tylko na wybranych obiektach - punktowo. Elementy pokryte tym lakierem są bardziej „błyszczące” niż pozostałe.


17) Czy foliujecie?

Na życzenie Klienta, folią błysk lub folią mat.


18) Na jakim papierze mam zamówić ulotkę, plakat, wizytówkę?

Wybór papieru należy do Klienta.


19) Czy wykonujecie projekty graficzne w Drukarni?

Posiadamy własne studio graficzne gdzie wykonujemy projekty graficzne na zlecenie.


20) Co to jest spad?

Spad drukarski - obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.


21)  Co to jest Zip?

ZIP – jeden z najczęściej używanych formatów kompresji i archiwizacji danych na platformie IBM PC, zwłaszcza w środowisku Microsoft Windows. Program do archiwizacji, który spakuje nasze pliki do formatu zip można pobrać tu http://www.dobreprogramy.pl/WinZip,Program,Windows,12854.html


22) Co to jest FTP?

FTP (ang. File Transfer Protocol – Protokoł Transferu Plików) – protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP. Protokół ten jest zdefiniowany przez IETF w RFC 959.
W naszym przypadku określenie FTP oznacz również serwer plików, na który przerzucamy pliki do zleceń.
Czy dokonujecie korekty treści (błędy ortograficzne, interpunkcyjne, przesunięcia obiektów, podmiany zdjęć w przesłanych plikach)?
Dokonujemy jedynie korekt technicznych, (jeśli to możliwe np: usunięcie profilu, dodanie spadów, zamiana czcionek na krzywe).
Nie dokonujemy korekty treści.


23) Co to znaczy kolor 4 /4 , 4/1, 4/0?

- 4/4 oznacza ulotkę obustronnie drukowaną w pełnej kolorystyce ( tzn. 4 składowe palety CMYK na obu stronach).
- 4/1 jest określeniem ulotki dwustronnej, przy czym strona 1 jest w pełnej kolorystyce a strona 2 posiada tylko jedną składową palety CMYK np. Yellow lub Black.
- 4/0 oznacza ulotkę jednostronną, druga strona jest pusta.


24) Czy mogę od państwa otrzymać plik do zlecenia, które drukowałem 2 miesiące temu?
 
Nie archiwizujemy danych przesyłanych przez Klientów do zleceń.


25) Czy mogę odebrać towar osobiście?


Tak.  Zrealizowane zmówienie można odebrać siedzibie Drukarni do godziny 16:00


26) Czy mogę wysłać paczkę ze zleceniem poza granicę Polski?

Nie. Wysyłamy produkty do Klientów na terenie Polski.


27) W jaki sposób przygotować katalog?

Katalog najlepiej przesłać do nas w jednym pliku PDF kompozytowym.
Plik powinien zawierać pojedyncze strony!(w żadnym wypadku składki)
Jeśli strony nie są numerowane (nie posiadają paginacji) to powinny być ponumerowane poza liniami cięcia.
Strony powinny być poukładane w pliku strona po stronie (tzn. 1 strona okładki 2 strona okładki, 1 strona środków, kolejna strona środków (…) ostania strona środka, przedostatnia strona okładki i ostatnia strona okładki).
Praca powinna:
- być wyśrodkowana
- zawierać spady oraz linie cięcia.
- powinna być przygotowana w kolorystyce CMYK, bez dodatkowych kolorów (np. PANTONE)
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, a profile kolorystyczne usunięte.
- obiekty graficzne przygotowane w rozdzielczości 300 dpi
W jaki sposób przygotować ulotki składane?
Praca powinna:
- być wyśrodkowana na stronie
- zawierać spady oraz linie cięcia.
- powinna być przygotowana w kolorystyce CMYK, bez dodatkowych kolorów (np. PANTONE)
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, a profile kolorystyczne usunięte.
Ulotki składane A4 do dl, A3 do A4 Powinny zawierać dwie strony z już złożonymi poszczególnymi elementami, ( np. ulotka składana A3 do A4 powinna mieć dwie trony formatu A3, ulotka A4 do dl powinna zawierać dwie strony A4 z już ułożonymi poprawnie poszczególnymi elementami dl).


28) W jaki sposób przygotować teczki?

1) wykrojnik Drukarni wysyłamy do klienta w pliku i Klient dostosowuje projekt do wykrojnika
2) wykrojnik nowy na zlecenie Klienta jest przygotowywany następnie wysyłamy do klienta w pliku i Klient dostosowuje projekt do wykrojnika
Praca powinna:
- być wyśrodkowana
- zawierać spady oraz linie cięcia.
- powinna być przygotowana w kolorystyce CMYK, bez dodatkowych kolorów (np. PANTONE)
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe, a profile kolorystyczne usunięte.
Teczka powinna być do nas przesłana najlepiej w formacie PDF na stronie 1 pliku PDF powinna się znajdować tylko sama praca na stronie drugiej praca z nałożonym odpowiednim wykrojnikiem.
Strona 3 powinna zawierać lakier, jeśli teczka jest lakierowana (lakier to 100% apli – jednego koloru składowego najlepiej czarny)


29) Jakie są godziny pracy Drukarni, dane kontaktowe?

Pracujemy od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 - 16:00
Kontakt 
Biuro (dział handlowy, wyceny)  tel. 17/ 8575145 w. 21,23.
Marketing tel.17/ 857-51-45 w 25, 26
Dział DTP (skład komputerowy, weryfikacja) tel. 17/ 8575145 w. 22